Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-10-2018 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34556-A".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigd voorstel van wet
Dossiernummer 34556
Dossiertitel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden (Wet fiscale maatregel rijksmonumenten)
Identifier kst-34556-A
Ondernummer A
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-10-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Voorstel van wet
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden (Wet fiscale maatregel rijksmonumenten); Gewijzigd voorstel van wet
Uitgiftedatum 2018-10-16
Vergaderjaar 2018-2019