Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-06-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34552-84".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-810249
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-06-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Evaluatierapport 30%-regeling
Dossiernummer 34552
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017)
Identifier kst-34552-84
Indiener E.D. Wiebes
Ondernummer 84
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-06-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) ; Brief regering; Evaluatierapport 30%-regeling
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017