Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-11-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34552-48".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-11-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Aukje de Vries over het uitbetalen van aandelenopties aan werknemers door innovatieve start-ups
Dossiernummer 34552
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017)
Identifier kst-34552-48
Indiener A. (Aukje) de Vries
Ondernummer 48
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-11-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) ; Amendement; Amendement van het lid Aukje de Vries over het uitbetalen van aandelenopties aan werknemers door innovatieve start-ups
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2016-2017