Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-XVI nr. 8

34 550 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2016

Vanaf 16 november a.s. zet de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Fryslân haar nieuwe ambulancehelikopter in voor het spoedeisende patiëntenvervoer vanaf de Friese Waddeneilanden. Na een aanbestedingsprocedure heeft de RAV de opdracht voor het inhuren van een primaire helikopter en een reservehelikopter inclusief bevoegde piloten op 19 augustus jl. officieel gegund aan ANWB Medical Air Assistance. Een belangrijk voordeel van de nieuwe helikopters is dat het «vliegende ambulances» zijn: dankzij de omvang, indeling, apparatuur, middelen en het personeel kunnen patiënten in deze helikopter behandeld worden op het niveau van ambulancezorg.

Nadat het Ministerie van Defensie in juni 2014 (Kamerstuk 33 750 X, nr. 62) had aangegeven te stoppen met het spoedeisende patiëntenvervoer, is dit vervoer in afwachting van de aanbesteding door RAV Fryslân eerst nog tijdelijk uitgevoerd door Defensie. Vervolgens heeft de Kustwacht dit patiëntenvervoer sinds eind augustus 2015 tijdelijk uitgevoerd met de helikoptercapaciteit bestemd voor Search & Rescue-taken. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft daarvoor tijdelijk helikoptercapaciteit ingehuurd. Hierover is uw Kamer op 24 augustus 2015 (Kamerstuk 34 000 X, nr. 110) geïnformeerd.

In de eerste maanden zullen de vluchten van de ambulancehelikopter alleen plaatsvinden tijdens daglicht. Tegelijkertijd volgt het personeel de benodigde trainingen om ook ‘s nachts te kunnen opereren. Gedurende deze eerste fase zal de Kustwacht de nachtvluchten nog uitvoeren. Op uiterlijk 16 februari 2017 nemen de ambulancehelikopters van RAV Fryslân alle vluchten voor het spoedeisende patiëntenvervoer van de Kustwacht over. ANWB Medical Air Assistance, het namens de Kustwacht opererende Noordzee Helikopters Vlaanderen, de Meldkamer Kustwacht en de Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland zullen nadere praktische, operationele afspraken maken over de precieze overgangsmomenten.

In de weken voor de startdatum zal ANWB Medical Air Assistance proefvluchten uitvoeren. De bekostiging van de ambulancehelikopter vindt plaats door middel van een beschikbaarheidsbijdrage. De NZa streeft ernaar om hiervoor in november een beleidsregel vast te stellen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers