Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-11-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34550-XVI-45".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-11-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Bruins Slot en Bouwmeester over onafhankelijke cliëntenondersteuning in de curatieve zorg
Dossiernummer 34550-XVI
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017
Identifier kst-34550-XVI-45
Indiener H.G.J. Bruins Slot
Indiener L.T. Bouwmeester
Ondernummer 45
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-11-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 ; Motie; Motie van de leden Bruins Slot en Bouwmeester over onafhankelijke cliëntenondersteuning in de curatieve zorg
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2016-2017