Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-02-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34550-XV-72".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-02-06
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 januari 2017, over het bericht ‘Is een AOV een wassen neus’
Dossiernummer 34550-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017
Identifier kst-34550-XV-72
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 72
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-02-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 ; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 januari 2017, over het bericht ‘Is een AOV een wassen neus’
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017