Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-XII nr. 74

34 550 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017

Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 april 2017

Vorige week informeerde ik u over de aanschaf van het nieuwe regeringsvliegtuig1. Daarbij heb ik gemeld dat de KBX zeer binnenkort zou worden verkocht. Inmiddels kan ik u melden dat de KBX verkocht is aan Alliance Airlines. Deze partij heeft er mee ingestemd dat het verkoopbedrag van de KBX wordt gepubliceerd. Dit bedrag is € 3,7 miljoen, de aanschafprijs van het nieuwe regeringsvliegtuig is € 92,7 miljoen (inclusief belastingen, tegen wisselkoers Kamerstuk 34 550 XII, nr. 73) en de netto vervangingskosten komen daarmee uit op € 89 miljoen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Kamerstuk 34 550 XII, nr. 73