Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-XII nr. 73

34 550 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017

Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 april 2017

In mijn brief van 2 februari 20171 informeerde ik u dat uit de aanbesteding voor een vervangend regeringstoestel geen inschrijving kwam die aangemerkt kon worden als geldige bieding. In deze brief heb ik verder aangegeven dat ik ben nagegaan of ik met een of meer inschrijvers op grond van de Aanbestedingswet exclusief een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging kon toepassen om alsnog tot gunning van de opdracht te komen, dat één inschrijving voldeed aan de vereisten die daarvoor worden gesteld, en dat ik met deze inschrijver ging onderhandelingen. Ik kan u nu melden dat deze onderhandelingen succesvol zijn afgerond met Boeing Company voor de levering van een Boeing 737 Business Jet. Boeing Company heeft daarbij Fokker Technologies te Papendrecht ingeschakeld als onderaannemer voor het interieur van het vliegtuig. Verder kan ik u informeren dat de KBX zeer binnenkort wordt verkocht.

Kenmerken nieuwe regeringsvliegtuig PH-GOV

Het nieuwe regeringsvliegtuig zal als registratie «PH-GOV» krijgen. De capaciteit is hetzelfde als de KBX, namelijk 24 passagiers. Het vliegtuig kan zonder tussenstop de overzeese koninkrijksdelen bereiken. Het interieur vertegenwoordigt een substantieel deel van de totale contractwaarde waarbij uit kostenefficiëntie is gekozen voor een standaard interieur. Dit interieur is functioneel om te kunnen werken en te rusten. De CO2-uitstoot is circa 20% lager dan bij de KBX.

Het voorlopig koopcontract voor de levering van het nieuwe regeringsvliegtuig is getekend. Einde van deze maand dient het definitieve koopcontract getekend te worden waarin de details zijn uitgewerkt. Het moment van oplevering van het nieuwe regeringsvliegtuig is begin 2019. De netto vervangingskosten van het oude voor het nieuwe toestel zijn met de huidige wisselkoers € 89 miljoen inclusief belastingen.

Operatie

Voor de operatie en het bijbehorende onderhoud van het vliegtuig zal op korte termijn een aanbesteding worden gepubliceerd. Hierin zal tevens het verzorgen van vluchten tijdens de interim-periode tussen verkoop van de KBX en leveren van het nieuwe vliegtuig worden meegenomen.

Afscheid KBX

Om het geïnteresseerde publiek de gelegenheid te bieden afscheid te nemen van de KBX zal het vliegtuig op zaterdag 3 juni op vliegveld Woensdrecht ter bezichtiging staan voor publiek.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Kamerstuk 34 550 XII, nr. 69