Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-XII nr. 69

34 550 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017

Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 februari 2017

In mijn brief van 8 juli 2016 (Kamerstuk 33 400 XII, nr. 79) heb ik u gemeld dat ik een Europese aanbesteding zou starten ter vervanging van het huidige regeringsvliegtuig, de PH-KBX. De procedure hiervoor is gestart op 13 juli 2016 en op 12 december jl. eindigde de termijn voor het indienen van inschrijvingen.

De aanbesteding heeft vier inschrijvingen opgeleverd van zowel nieuwe als tweedehands vliegtuigen. Geen van deze inschrijvingen kan worden aangemerkt als een geldige bieding. Ik ben nagegaan of ik met een of meer inschrijvers op grond van de Aanbestedingswet 2012 exclusief een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging kan toepassen om alsnog tot gunning van de opdracht te komen. Van de ontvangen inschrijvingen voldoet één inschrijving aan de vereisten die daarvoor worden gesteld in het aanbestedingsrecht. Met deze inschrijver zal ik binnenkort de onderhandelingen starten.

De vier inschrijvers zijn geïnformeerd over de uitkomst van de procedure. Er geldt nu een stand still periode van 20 dagen. Later dit voorjaar zal ik u informeren over de uitkomst van het onderhandelingsresultaat.

Daarnaast informeer ik u graag over het uitfaseren van de KBX. De KBX wordt verkocht en is daarom overgedragen aan de Dienst Domeinen die verantwoordelijk is voor de verkoop van Roerende Zaken van het Rijk. Domeinen is het verkoopproces gestart en is in vergevorderde onderhandeling met een partij.

Gezien de belangstelling die daarvoor eerder is getoond wil ik het publiek nog in de gelegenheid stellen de KBX op een nader te bepalen moment en wijze te bezichtigen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus