Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-02-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34550-VIII-116".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-02-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Bruins en Asante over goede en laagdrempelige psychische hulpverlening op iedere instelling
Dossiernummer 34550-VIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017
Identifier kst-34550-VIII-116
Indiener E.E.W. Bruins
Indiener A.A. Asante
Ondernummer 116
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-02-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 ; Motie; Motie van de leden Bruins en Asante over goede en laagdrempelige psychische hulpverlening op iedere instelling
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2016-2017