Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-12-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34550-VII-21".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-11-30
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Amhaouch c.s. over een debat over de staatscommissie bezinning parlementair stelsel
Dossiernummer 34550-VII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017
Identifier kst-34550-VII-21
Indiener M. Amhaouch
Indiener M. (Martin) Bosma
Indiener R. Bisschop
Indiener A.A.G.M. van Raak
Ondernummer 21
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-12-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 ; Motie; Motie van het lid Amhaouch c.s. over een debat over de staatscommissie bezinning parlementair stelsel
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2016-2017