Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-201734550 nr. L

34 550 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

L BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 november 2016

Bij deze stuur ik uw Kamer een afschrift van het rapport Terugblik inkomensbeleid en koopkracht 2012–20171 dat vandaag gestuurd is aan de Tweede Kamer. Dit is conform de toezegging die de Staatssecretaris van Financiën bij de Algemene Financiële Beschouwingen heeft gedaan.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudeijke ondersteuning onder griffie nr. 160256.