Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550 nr. 7

34 550 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN ZIJLSTRA EN SAMSOM

Voorgesteld 22 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verkeershandhaving er is om de verkeersveiligheid te waarborgen en te verhogen;

constaterende dat de huidige systematiek van begroten van de verkeersboetes een andere indruk kan wekken;

verzoekt de regering om, de voorbereidingen te treffen om de opbrengsten van verkeersboetes niet langer in de begroting van V en J te laten vloeien, maar in de algemene middelen, en de begroting van V en J te compenseren voor het weggevallen bedrag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zijlstra

Samsom