34 550 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 30 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 oktober 2016

Hierbij bieden wij u aan het op 29 september 2016 door ons vastgestelde rapport Kosten en opbrengsten van saldoverbeterende maatregelen 2011–2016; Zicht op zes jaar bezuinigen en lasten verzwaren1.

Algemene Rekenkamer

drs. C.C.M. (Kees) Vendrik, wnd. president

drs. C. (Cornelis) van der Werf, wnd. secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven