Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550 nr. 22

34 550 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 22 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 22 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland onder leiding van oud-premier Balkenende 2 juni een rapport met concrete aanbevelingen heeft aangeboden;

constaterende dat het kabinet bij brief van 11 juli 2016 een eerste reactie heeft gegeven op het rapport van de commissie-Balkenende;

constaterende dat over de uitvoering van de adviezen over o.a. de problematiek van de kerncentrale Borsele en de positie van Delta, over het vormen van een structuurversterkingsfonds en over ondersteuning van de oprichting van een tweede university college nog nader overleg nodig is met de provincie Zeeland;

verzoekt de regering, dit overleg op zo kort mogelijke termijn af te ronden en de Kamer te informeren op welke wijze het kabinet steun verleent, inclusief de financiële dekking, aan de uitvoering van de adviezen van de commissie-Balkenende,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Samsom

Segers

Van Haersma Buma