Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550 nr. 15

34 550 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 22 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat diverse maatschappelijke organisaties de noodklok luiden over de opvang van mensen met verslavings-, psychische en/of schuldenproblematiek;

overwegende dat het van het grootste belang is dat problemen vroegtijdig opgespoord worden en dat ambulante ggz in de wijk 24/7 beschikbaar is;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat de maximaal aanvaardbare wachttijden in de ggz gehaald worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Pechtold

Klaver

Van der Staaij

Van Haersma Buma

Roemer

Zijlstra

Samsom