Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550 nr. 13

34 550 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S.

Voorgesteld 22 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet in april heeft aangegeven nog voor de zomer van 2016 een antwoord te formuleren op de uitkomst van het referendum over het Associatieakkoord met Oekraïne;

constaterende dat het kabinet in september heeft aangegeven geen enkele voorspelling over de snelheid te kunnen doen;

overwegende dat het onwenselijk is dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de acties van het kabinet;

verzoekt de regering, uiterlijk voor november 2016 een antwoord te formuleren op de uitkomst van het referendum,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Klaver

Van Haersma Buma

Roemer

Thieme

Segers

Van der Staaij

Krol

Kuzu

Klein

Bontes