Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934541 nr. 7

34 541 Voorstel van wet van de leden Van Ojik en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

Nr. 7 BRIEF VAN DE LEDEN VAN OJIK EN KUIKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2019

Hierbij delen wij u mede dat het voorstel van wet mede zal worden verdedigd door de leden Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk.

Van Ojik Kuiken