Kamerstukken in dossier 34541

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind; Geleidende brief; Geleidende brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-09-2016 2015-2016 Kamerstuk 34541, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 34541, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-09-2019 2019-2020 Kamerstuk 34541, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind; Brief lid / fractie; Brief van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-09-2019 2019-2020 Kamerstuk 34541, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 34541, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind; Brief Kamer; Brief van het Presidium over een nadere adviesaanvraag aan het Adviescollege voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over het voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 34541, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind; Brief lid / fractie; Brief van de leden Van Ojik, Kuiken, van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg over een verzoek tot advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 34541, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind; Advies van andere adviesorganen; Reactie op de brief van het Presidium inzake een nadere adviesaanvraag aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over het voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-10-2020 2020-2021 Kamerstuk 34541, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wetsadvies 'Verankeren belang van het kind in de Vreemdelingenwet'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-10-2020 2020-2021 Kamerstuk 34541, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind; Brief Afdeling advisering Raad van State; Stand van zaken over een verzoek tot advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-12-2020 2020-2021 Kamerstuk 34541, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal