Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834541 nr. 6

34 541 Voorstel van wet van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

Nr. 6 BRIEF VAN HET LID VAN OJIK

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 april 2018

Hierbij deel ik u mede dat bovengenoemd wetsvoorstel in het vervolg zal worden verdedigd door ondergetekende en mevrouw Kuiken.

Van Ojik