Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034541 nr. 15

34 541 Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

Nr. 15 BRIEF VAN DE LEDEN VAN OJIK, KUIKEN, VAN KOOTEN-ARISSEN, JASPER VAN DIJK EN WASSENBERG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 mei 2020

Hierbij verzoeken wij de Kamer het op 26 juni 2019 aanhangig gemaakte voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Kamerstuk 34 541, nrs. 9 en 10), ter advisering voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Van Ojik

Kuiken

Van Kooten-Arissen

Jasper van Dijk

Wassenberg