Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034541 nr. 12

34 541 Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

Nr. 12 BRIEF VAN DE LEDEN VAN OJIK, KUIKEN, VAN KOOTEN-ARISSEN EN JASPER VAN DIJK

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 september 2019

Hierbij delen wij u mede dat het voorstel van wet mede zal worden verdedigd door het lid Wassenberg.

Van Ojik Kuiken Van Kooten-Arissen Jasper van Dijk