Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34534-37".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Tweede nota van wijziging
Dossiernummer 34534
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)
Identifier kst-34534-37
Indiener J.F. Klaver
Indiener L.F. Asscher
Indiener S.M. Beckerman
Indiener R.A.A. Jetten
Indiener R.K. Dik-Faber
Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Indiener S. Geleijnse
Ondernummer 37
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-12-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Overig
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet); Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Tweede nota van wijziging
Uitgiftedatum 2018-12-18
Vergaderjaar 2018-2019