Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-10-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34534-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers inzake de nota van wijziging
Dossiernummer 34534
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)
Identifier kst-34534-11
Indiener J.F. Klaver
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
Indiener R.K. Dik-Faber
Indiener R.A.A. Jetten
Indiener S.M. Beckerman
Indiener L.F. Asscher
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
Indiener R.K. Dik-Faber
Indiener R.A.A. Jetten
Indiener S.M. Beckerman
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 11
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-10-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Overig
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers inzake de nota van wijziging
Uitgiftedatum 2018-10-04
Vergaderjaar 2018-2019