Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-11-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34532-40".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over voorhang van de ministeriële regeling over bedrijfsspecifieke verantwoording
Dossiernummer 34532
Dossiertitel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten
Identifier kst-34532-40
Indiener J.L. Geurts
Indiener R.K. Dik-Faber
Ondernummer 40
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-11-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Amendement; Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over voorhang van de ministeriële regeling over bedrijfsspecifieke verantwoording
Uitgiftedatum 2016-11-14
Vergaderjaar 2016-2017