Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-09-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34532-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-09-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voorstel van wet
Dossiernummer 34532
Dossiertitel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten
Identifier kst-34532-2
Indiener M.H.P. van Dam
Ondernummer 2
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-09-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Type kamerstuk Voorstel van wet
Vergaderjaar 2015-2016