Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-02-2017 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34524-B".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-02-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Memorie van antwoord
Dossiernummer 34524
Dossiertitel Goedkeuring van het op 19 mei 2016 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van Montenegro (Trb. 2016, 95)
Identifier kst-34524-B
Ondernummer B
Onderwerp Internationaal | Defensie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-02-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 19 mei 2016 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van Montenegro (Trb. 2016, 95); Memorie van antwoord
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2016-2017