Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-04-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34516-9".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Van Engelshoven over een aangepaste versie van de Staatcommissie Grondwet variant
Dossiernummer 34516
Dossiertitel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling
Identifier kst-34516-9
Indiener I.K. van Engelshoven
Ondernummer 9
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-04-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling ; Amendement; Amendement van het lid Van Engelshoven over een aangepaste versie van de Staatcommissie Grondwet variant
Uitgiftedatum 2017-04-11
Vergaderjaar 2016-2017