Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-07-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34475-VIII-14".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-06-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Bruins en Straus over gelijkwaardigheid in het recht op bekostigd onderwijs
Dossiernummer 34475-VIII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015
Identifier kst-34475-VIII-14
Indiener E.E.W. Bruins
Indiener K.C.J. Straus
Ondernummer 14
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-07-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015; Motie; Motie van de leden Bruins en Straus over gelijkwaardigheid in het recht op bekostigd onderwijs
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016