34 453 Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Nr. 20 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES

Voorgesteld 16 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om het stelsel van kwaliteitsborging pas in een volgende fase van invoering van toepassing te verklaren op de verbouw en restauratie van rijksmonumenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Naar boven