Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834430 nr. 5

34 430 Staatscommissie Parlementair Stelsel

Nr. 5 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE STAATSCOMMISSIE PARLEMENTAIR STELSEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 oktober 2017

De staatscommissie parlementair stelsel is na haar instelling (Kamerstuk 34 430, nr. 4) aan de hand van haar taakopdracht begonnen met het inventariseren en analyseren van ontwikkelingen in en rond het parlementair stelsel en de parlementaire democratie.

Aan de hand daarvan benoemt de staatscommissie een aantal thema’s die naar haar oordeel relevant zijn. In het vervolg van haar werkzaamheden wil de staatscommissie aan de hand van deze thema’s in haar advies aanbevelingen doen.

Van de inventarisatie en analyse doet de staatscommissie tussentijds verslag in de vorm van een probleemverkenning. Een exemplaar van deze probleemverkenning bied ik u hierbij aan1.

Mocht u een nadere toelichting wensen, dan ben ik daartoe graag bereid.

Hoogachtend,

J.W. Remkes Voorzitter staatscommissie parlementair stelsel


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl