Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 34419 nr. 11

Gepubliceerd op 29 april 2016 11:56

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 419 Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens»

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID SERVAES C.S.

Voorgesteld 28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat artikel VI van het non-proliferatieverdrag bepaalt dat de verdragspartijen onderhandelingen dienen te starten over een verdrag over volledige nucleaire ontwapening;

constaterende dat de Kamer in de motie-Sjoerdsma c.s. (33 783, nr. 19) de regering oproept deel te nemen aan internationale besprekingen over een verbod op nucleaire wapens;

constaterende dat in 2015 een open-ended working group is ingesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die zich buigt over nieuwe maatregelen, juridisch of anderszins, op het gebied van nucleaire ontwapening;

verzoekt de regering om, zich binnen de open-ended working group actief in te zetten voor doeltreffende maatregelen, waaronder de start van onderhandelingen over een internationaal verbod op nucleaire wapens, om te komen tot een kernwapenvrije wereld;

verzoekt de regering tevens om, ook andere lidstaten van het NAVO-bondgenootschap bij deze onderhandelingen te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Servaes

Sjoerdsma

Van Bommel

Van Tongeren

Voordewind


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl