33 783 Nucleaire ontwapening en non-proliferatie

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S.

Voorgesteld 23 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vijfjaarlijkse toetsingsconferentie van het Non-proliferatieverdrag zal plaatsvinden in New York;

overwegende dat het wenselijk is om het aantal kernwapens op de wereld tot nul te reduceren;

constaterende dat 191 landen – waaronder Nederland – partij zijn bij het genoemde verdrag;

constaterende dat dit verdrag oproept tot een nieuw akkoord betreffende generieke en complete ontwapening;

verzoekt de regering, inhoudelijk deel te nemen, zonder daarbij vooruit te lopen op een oordeel over het eindresultaat, aan internationale besprekingen over een verdrag voor een verbod op nucleaire wapens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Servaes

Van Bommel

Naar boven