Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 34419 nr. 10

Gepubliceerd op 29 april 2016 11:54

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 419 Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens»

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN SERVAES

Voorgesteld 28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een global zero voor kernwapens een doel is van het Nederlands buitenlands beleid;

overwegende dat er op dit moment een discussie loopt over modernisering van de in Europa aanwezig tactische kernwapens;

overwegende dat de motie-Omztigt c.s. (33 400 V, nr. 65) een direct verband legt tussen deze ongewenste modernisering en de verwijdering van de in Europa aanwezige tactische kernwapens als harde doelstelling van het regeringsbeleid;

overwegende dat de discussie over nucleaire ontwapening op dit moment in een impasse verkeert;

overwegende dat de verwijdering van kernwapens uit Nederland en Europa gebruikt kan worden om Rusland eenzelfde gebaar te laten maken;

verzoekt de regering, het moment van de ongewenste modernisering van de kernwapens in Europa te gebruiken om een impuls te geven aan wereldwijde nucleaire ontwapening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Servaes


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl