Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634419 nr. 10

34 419 Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens»

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN SERVAES

Voorgesteld 28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een global zero voor kernwapens een doel is van het Nederlands buitenlands beleid;

overwegende dat er op dit moment een discussie loopt over modernisering van de in Europa aanwezig tactische kernwapens;

overwegende dat de motie-Omztigt c.s. (33 400 V, nr. 65) een direct verband legt tussen deze ongewenste modernisering en de verwijdering van de in Europa aanwezige tactische kernwapens als harde doelstelling van het regeringsbeleid;

overwegende dat de discussie over nucleaire ontwapening op dit moment in een impasse verkeert;

overwegende dat de verwijdering van kernwapens uit Nederland en Europa gebruikt kan worden om Rusland eenzelfde gebaar te laten maken;

verzoekt de regering, het moment van de ongewenste modernisering van de kernwapens in Europa te gebruiken om een impuls te geven aan wereldwijde nucleaire ontwapening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Servaes