33 400 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013

Nr. 65 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 19 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat tactische kernwapens geen militair nut meer hebben;

constaterende dat de dialoog binnen de NAVO en met Rusland niet of nauwelijks vooruitgang heeft gebracht op het gebied van afbouw van de tactische kernwapens;

constaterende dat de in de Europa aanwezige tactische kernwapens in 2017 moeten worden gemoderniseerd en dat dit zeer kostbaar zal zijn;

van mening dat deze middelen niet zouden moeten worden geïnvesteerd in nutteloze en gevaarlijke wapens;

verzoekt de regering, de verwijdering van Europese tactische kernwapens als harde doelstelling te formuleren;

verzoekt de regering tevens, dit onderwerp te agenderen voor de internationale bijeenkomst in Oslo op 4 en 5 maart van volgend jaar en de Kamer voor 31 januari 2013 te informeren over de inzet bij deze conferentie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Van Ojik

Van Bommel

Voordewind

Sjoerdsma

Naar boven