Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-05-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34396-16".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-05-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over aanvullende maatregelen om hernieuwd misbruik te voorkomen
Dossiernummer 34396
Dossiertitel Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete
Identifier kst-34396-16
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Indiener P.E. (Pieter) Heerma
Ondernummer 16
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-05-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete; Motie; Motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over aanvullende maatregelen om hernieuwd misbruik te voorkomen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016