Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-03-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34379-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-03-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Nota van wijziging
Dossiernummer 34379
Dossiertitel Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening
Identifier kst-34379-7
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 7
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-03-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening; Nota van wijziging; Nota van wijziging
Type kamerstuk Nota van wijziging
Vergaderjaar 2015-2016