34 373 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015)

K MOTIE VAN HET LID KÖHLER C.S.

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat huurders van particuliere en commerciële verhuurders recht hebben op een zo veel mogelijk gelijke huurprijsbescherming als huurders van toegelaten instellingen,

verzoekt de Minister met voorstellen te komen om de huursombenadering met de bijbehorende maximale huursomstijging ook toe te passen voor woningen van particuliere en commerciële verhuurders met een gereguleerde huurprijs, dan wel om de jaarlijkse huurverhoging van deze woningen te maximeren op inflatie plus 1 procent,

en gaat over tot de orde van de dag.

Köhler

Bikker

Lintmeijer

Koffeman

Ruers

Naar boven