Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634356-(R2064) nr. 7

34 356 (R2064) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Nr. 7 VERSLAG VAN DE STATEN VAN SINT MAARTEN

Vastgesteld 28 april 2016

De in de Staten van Sint Maarten aanwezige fracties hebben kennisgenomen van het voorstel van rijkswet.

De bespreking van de onderhavige voorstel van rijkswet heeft dezerzijds aanleiding gegeven tot het maken van de navolgende op- en aanmerkingen.

Het lid van de Marlin-Romeo-fractie heeft met belangstelling kennisgenomen van het voorstel van rijkswet en uit bezorgdheid ten aanzien van de implementatie van deze rijkswet in Sint Maarten met name gelet op het gebrek aan synchronisatie tussen afdelingen en ministeries van de overheid. Wat gebeurt er voorts met een persoon van wie het Nederlanderschap wordt ingetrokken en derhalve staatloos wordt?

De United Peoples Party-fractie heeft met belangstelling kennisgenomen van het voorstel van rijkswet en uit eveneens bezorgdheid ten aanzien van de mogelijkheid het Nederlanderschap in te trekken voordat de verdachte daadwerkelijk is veroordeeld. Met een dergelijke bevoegdheid bestaat de angst dat een ieder doelwit kan worden. Zal de last van de intrekking van de nationaliteit worden geplaatst bij Sint Maarten?

Dit verslag geldt als Eindverslag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van de 28ste april 2016.

De Rapporteur, G.C. Pantophlet