Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634356-(R2064) nr. 18

34 356 (R2064) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 18 mei 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, onderdeel 1, vervalt in het vierde lid: in het belang van de nationale veiligheid.

Toelichting

Uit de memorie van toelichting blijkt dat de bedreiging voor de nationale veiligheid gegeven is met de aansluiting van Nederlanders bij terroristische organisaties die op een lijst van organisaties staan die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. De redactie van het voorstel suggereert echter dat het belang van de nationale veiligheid als afzonderlijk bestanddeel aannemelijk gemaakt moet worden naast de aansluiting bij een terroristische organisatie die op de lijst geplaatst is. Volgens de ondergetekende is die cumulatie onnodig en mogelijk verwarrend. Dit amendement schrapt daarom de dubbele voorwaarde van nationale veiligheid.

Bisschop