Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34352-140".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-867992
Bijlage blg-867994
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-12-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stand van zaken overheid implementatie banenafspraak arbeidsbeperkten
Dossiernummer 34352
Dossiertitel Uitvoering en evaluatie Participatiewet
Identifier kst-34352-140
Indiener K.H. Ollongren
Ondernummer 140
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-12-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Brief regering; Stand van zaken overheid implementatie banenafspraak arbeidsbeperkten
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019