Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-10-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34352-129".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-10-05
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 september 2018, over Participatiewet
Dossiernummer 34352
Dossiertitel Uitvoering en evaluatie Participatiewet
Identifier kst-34352-129
Indiener T. van Ark
Ondernummer 129
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-10-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 september 2018, over Participatiewet
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2018-2019