Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-03-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34352-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-03-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Ministeriële verantwoordelijkheid in het kader van de Participatiewet
Dossiernummer 34352
Dossiertitel Uitvoering en evaluatie Participatiewet
Identifier kst-34352-12
Indiener L.F. Asscher
Indiener J. Klijnsma
Ondernummer 12
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-03-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Brief regering; Ministeriële verantwoordelijkheid in het kader van de Participatiewet
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016