Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-07-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34351-32".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-07-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Halfjaarlijkse rapportage Wet werk en zekerheid (Wwz)
Dossiernummer 34351
Dossiertitel Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz)
Identifier kst-34351-32
Indiener W. Koolmees
Ondernummer 32
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-07-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz); Brief regering; Halfjaarlijkse rapportage Wet werk en zekerheid (Wwz)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019