Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-01-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34351-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-659216
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-01-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanstelling verkenner seizoensarbeid en ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid
Dossiernummer 34351
Dossiertitel Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz)
Identifier kst-34351-2
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 2
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-01-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz); Brief regering; Aanstelling verkenner seizoensarbeid en ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016