Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-04-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34351-15".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-04-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 maart 2016, over Wet werk en zekerheid (Wwz)
Dossiernummer 34351
Dossiertitel Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz)
Identifier kst-34351-15
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 15
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-04-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 maart 2016, over Wet werk en zekerheid (Wwz)
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2015-2016