Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634348 nr. 92

34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Nr. 92 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER

Voorgesteld 6 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat volgens de Commissie Bodemdaling Friesland bij overdracht verborgen of nog niet geclaimde schades ten gevolge van mijnbouw op het conto komen van de nieuwe eigenaar;

overwegende dat hierover grote onzekerheid is ontstaan in Friesland;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat ook na overdracht nog onbekende of niet geclaimde schades vergoed worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder