Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634348 nr. 91

34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Nr. 91 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER

Voorgesteld 6 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Staatstoezicht op de Mijnen adviseert om de berekeningen voor seismische dreiging- en risicokaarten te beleggen bij een onafhankelijke instantie;

overwegende dat de Minister zich heeft voorgenomen hier werk van te maken, maar hier niets meer over is vernomen;

verzoekt de regering, een onafhankelijke instantie op te richten in gesprek met SodM, TNO en KNMI ten aanzien van ondergrond en seismologie, die in ieder geval tot taak heeft de berekeningen te maken voor seismische dreiging- en risicokaarten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder