Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634348 nr. 86

34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Nr. 86 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 6 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat permanente CO2-opslag tot doel heeft om CO2-emissies uit de atmosfeer te halen;

overwegende dat het effect van permanente CO2-opslag op de ondergrond onbekend is;

verzoekt de regering om, geen permanente CO2-opslag toe te staan in nog in werking zijnde gas- en olievelden totdat dit in ieder geval technisch veilig en betrouwbaar mogelijk is en overtuigend is aangetoond dat dit netto leidt tot aanzienlijke reductie van CO2 in de atmosfeer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Tongeren