Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634348 nr. 84

34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Nr. 84 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 6 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het klimaatakkoord moet leiden tot een afbouw van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen;

constaterende dat de Nederlandsche Bank waarschuwt voor grote schokken voor de economie als niet tijdig wordt ingezet op een CO2-neutrale economie;

van mening dat olie- en gaswinning in Nederland niet passen bij een schone en circulaire economie;

verzoekt de regering, een exitplan voor fossiele energie te ontwikkelen en het «nee, tenzij»-principe te hanteren voor nieuwe winningslocaties voor olie en gas,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber